Cuma Namazı ile Alakalı Bazı MeselelerCUMA NAMAZI VE BAZI MESELELER

Bir çok köylerde Cuma namazı kılınmasına öteden-beri izin verilmis
olduğundan beldelerde olduğu gibi bu köylerde de Cuma namazı kılına gelmiştir.
Mescitlere ait hükümler bahsine de müracaat!
198- (Cuma namazı kılınma izni olmayan bir yerde ikamet eden) bir köylü,
cuma günü bir şchre gidip Cuma vaktine kadar orada durmak niyetinde bulunsa
kendisine Cuma namazı farz olur. Fakat cuma vaktinden evvel şehirden çıkmaya
niyet ederse farz olmaz. Cuma vaktinin girmesinden sonra şehirden çıkmaya
niyet ederse -tercih edilen görüşe göre yine cuma farz olmaz.
199- Cuma günü zeval (öğle) vaktinden sonra Cuma namazını kılmadan sefere çıkmak mekruhtur. Zeval (öğle) vaktinden evvel çıkmak ise mekruh değildir.
200- Özürlü veya hapsedilmiş olanların Cuma günü şehirde öğle namazını
Cuma namazından evvel veya sonra cemaatle kılmaları mekruhtur. Bunların öğle namazlarını cuma namazı kılındıktan sonra kılmaları müstehapdır. Çünkü o vakte kadar özürlerinin ortadan kalkması umulur.
201- Bir kimse, Cuma günü özrü bulunmadığı halde Cuma namaz kilinmadan öğle namazını kılacak olsa, bu namazı sahih olursa da, Cuma namazını terk ettiğinden dolayı günaha girmiş olur. Fakat böyle bir kimse, daha sonra Cuma namazını kılmak için daha Cuma namazı kılınmadan camiye yönelse kıldığı öğle namazı batıl, yani nafileye dönüşmüş olur. Cuma namazına ister yetişsin, ister yetişmesin ve ister gitmeden vazgeçsin veya vazgeçmesin. Bu sebeple Cuma namazına gidip yetişmezse, o öğle namazını yeniden kılması läzım gelir.
İmameyn’e göre gidip Cuma namazına başlamadıkça kılmış olduğu öğle namazı batıl olmaz.
202- Cuma için tekbir almak, yıkanmak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giyinmek, güzel kokulu şeyler sürünmek müstehaptır. Minarede ezan okununca
da başka şeyler ile uğraşılmayıp hemen camiye gidilmesi vaciptir.
203- Cuma günü camiye erkence gitmek, “tahiyyet’ül-mescit” olmak üzere iki rekat namaz kılmak, Kehf suresini okumak veya dinlemek menduptur.
204- Cuma günü camiye giden kimse başkalarına eziyet vermemek ve da bosver
baslanılmış olmamak şartı ile hatibe yakın yere kadar gidebilir.
205- Hatip minbere çıkınca cemaatin konuşmayıp susması, selâm alıp vermemesi, nafile namaz kılmaması icap eder. Hattâ hutbede Resulü Ekrem (S.A.V.)
Efendimiz’in mübarek isimleri zikredilince cemaatin salât-ü selâmda bulunmakaızın yalnız dinlemekle yetinmesi daha faziletlidir. İmam Ebû Yusuftan bir görüse göre bu halde gizlice salât-ü selâm okunur.
206- Cumanın başlanılmış olan ilk sünneti, hatibin minbere çıkması halinde
uzatılmaksızın hemen -vaciplerine riayet etmek üzere- tamamlanmalıdır.
207- Cuma namazını, hutbeyi okuyan şahsın kıldırması daha iyidir.
208- Cuma namazı henüz bitmeden imama uyan kimse, bu namazı tamamlar. Hatta imama tahiyyatta veya sehiv secdesinde yetişmiş olsa bile. İmam Muhammed’e göre ikinci rekatın rükûsundan sonra gelip imama uyan kimse,cuma namazını değil, öğle namazını tamamlar.

Sponsorlu Baglantılar


Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.