Hendek savaşı sonrası namaz emriHz Muhammed ve Hendek savaşı

“Allah Resûlü Hendek Savaşı sonrasında
ashabindan ikindi namazlarını Kureyza yurdunda
kılmalarını istedi. Ancak bazıları namazı yolda
bazıları ise Kureyza yurdunda kıldılar. Olay Hz.
Peygamber’e (s.a.v) söylendiğinde her iki gruba
da bir şey demedi.”
Yukarıda söz edilen olaydan aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Sahabilerin bu şekilde davranmaları Allah
Resûlü’nü
doğru anlayıp
tabi
olma
arzularından kaynaklanmıştır.
B) Allah
çıkarmaması her iki grubu da onayladığını
gösterir.
C) Her iki grup da Allah Resûlü’nün emrine
Resûlü’nün
yaşananlara
ses
D) Sahabiler arasında Hz. Peygamber’in emri
farklı şekilde anlaşılmış olabilir.
E) Bazı sahabiler Kur’an’ın emrine muhalif
olduğunda, Hz. Peygamber’in sözünü
dikkate almamışlardır.

Sponsorlu Baglantılar


Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.