insanların Yardımına Koşmanın Önemiİnsanların Yardımına Koşmak Hadis

1. Fâtıma binti’l-Hüseyn, Bilâl’den Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Her iyilik bir sadakadır. Her iyilik de yetmiş çeşit beladan ve kötü bir
ölümden korur. İyilik (maruf) ve kötülük (münker) kıyamet günü insanların
önünde iki mahlük gibi dikilirler. İyilik, sahiplerine gereklidir, onları cennete
götürür. Kötülük de sahiplerine gereklidir, onları ateşe sürükler.”

2. Ebû Saîd el-Hudrî, Resûlullah’tan (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle nakletmiştir:
“Kullar arasında Yüce Allah’ın en sevdiği kul, kendisine iyiliğin ve iyiliği yapmanın sevdirildiği kuldur.”

Hakim, Müstedrek (88)
“Câmiy’s-sağir (2172), Feydu’l-kadir (2/411), ed-Dürrü’-mensûr (3/256), Kenzu’l-

Sponsorlu Baglantılar


Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.