Islahat Fermanı Nedir Hakkında BilgiŞimdiki Yazımızda Islahat Fermanı Adlı Konuyu Ele Alacağız

ıslahat fermanıyla belli değişiklikler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. osmanlı zamanında yaşayan gayri müslümanlara belli şıklar tanınmaya başlanmıştır.

Bu fermanda bazı uygulamalar ve değişiklikler başlıca şöyledir.

Gayri müslüman olanlara memuriyet hakkı ve farklı okullarda görev alma, müslüman olmayanlara din ve vijdan özgürlüğü verilmesi,Hastane,okul ve kiliselerin bakım ve onarımı mahkemelerde kişi kendi dinine göre yemin edecek,mahkemeler açık halde yapılması gibi maddeler geçirilmiştir.

Islahat Fermanı, Osmanlının düşüş zamanında devletin yıkılmaktan düşüşten kurtarılması için; siyasî kuruluşlar, kişi hakları, yeni kurumların kurulması konularında yapılması düşünülen köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermanın adıdır ıslahat fermanı.

Bu fermanın gayesi, Millet-sistemini kaldırarak bütün din topluluklarının eşit vatandaşlık hakları sağlayarak Müslüman ve gayrimüslim Osmanlı halkı arasında tam bir eşitlik sağlamak olmasıydı.

Bu konu hakkında sizlerde görüşlerinizi bildire bilirsiniz.

Sponsorlu Baglantılar


Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.