Kategori Arşivi: Eğitim

Hz Muhammedin Kuranı Kerim Dışında Vahiy Aldığını Doğrudan Gösteren Delil

Hz.Peygamber’in (s.a.s) Kur’ân-ı Kerîm dışında da vahiy aldığını doğrudan gösteren delil A) Allah Resûlü’ne tebliğ görevinin verilmesi B) Kur’ân’da, Hz. Peygamber’e vahyedildiğinin haber verilmesi C) Hz.emredilmesi Peygamber’e itaat edilmesinin ilde D) Kur’ân’da Allah’ın, Hz. Peygamber’in iki eşi arasındaki gizli bir konuşmayı, Hz. Peygamber’e haber verdiğinin belirtilmes E) Hz.Peygamberin ashabı arasındaki ihtilaflara çözüm bulması Cvp D Devamını Oku »

Öncelik olarak kim imam olur

Aşağıdakilerden hangisi ihtisâben ve ittibâen yapıldığında karşılığında ecir alınabilecek sünnetlerden biri değildir? A) Hz. Peygamber’in gündelik hayatta takip ettiği usul B) Hz. Peygamber’in yemek yeme şekli C) Hz. Peygamber’in insanlarla ilişkisi D) Hz. Peygamber’in giyim şekli E) Hz. Peygamber’in visâl orucu tutması Cvp c Devamını Oku »

Muksirun sahabeler hangileridir ?

Aşağıdakilerden sahâbîlerden biri değildir? Muksirun olan sahabeler aşağıda belirtilmiştir. Muksirun olmayan sahebe ise Abdullah b Mesud tur A) Ebû Hureyre B) Hz. Aişe C) Abdullah b. Abbas D) Abdullah b. Ömer E) Abdullah b. Mesûd Cvp e Devamını Oku »

Müslümanın Dürüst ve Doğru Sözlü Olması

Müslüman, Dürüst ve Doğru Sözlüdür Peki bu dürüstlük nasıl olur ? “Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol!” (Hz. Muhammedas) Doğruluk, özü sözü bir olmayı, insanın niyeti ile söz ve eylemlerinin uyum içinde olmasını ifade eden evrensel bir ahlâk ilkesidir. Elbette İslâm ahlâkında da doğru sözlü, güvenilir ve dürüst olmanın önemli bir yeri vardır. Peygamberimiz, imanla doğruluk arasında sıkı bir bağkurar. ... Devamını Oku »

Kuranı Kerim ve Sünnet Bütünlüğü

Kuran ile sünnet bütünlüğü Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ile sünnet bütünlüğünün dini düşünce çerçevesinde gerektiği şekilde anlaşılamamasının yol açtığı problemlerden biri değildir? A) Müslümanların Allah Resulü ile irtibatının kopması B) Hz. Peygamber’e Kur’an dışında da vahiy geldiğine inanılması C) İslâm uzaklaşması D) Kur’an ve sünnetin Müslüman birey için toplumunun kendi özünden varlık kaynağı olmaktan çıkması keyfi yorumlara dayanak E) Kur’an’ın, gösterilmesi Devamını Oku »

Kuran ın Anlaşılmaya Çalışılması

Kuranı Kerimi anlamaya çalışılması Aşağıdakilerden hangisi sünnet ve hadisler dikkate alınmaksızın Kur’ân’ın anlaşılmaya çalışılması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir? A) Kur’an’ın muhkem ayetlerinin anlaşılmaması B) Bireysel ve sübjektif yorumların artması C) Önü alınamayacak ihtilafların ortaya çıkmasi D) Kur’an’da yer alan emirlerin maksatları dışında yorumlanması E) Kur’an’ın emirlerinin uygulama boyutunun ihmal edilmesi Devamını Oku »

Rasulullahın örnek olduğu ahzab suresi 21. ayet

Ahzab suresi 21.ayet peygamberin örnekliği Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah’ın (s.a.v) müminler için örnek olduğunu belirten “Ahzab suresi 21. ayet”in ortaya koyduğu sonuçlardan biridir? A) Müminlerin, Hz. Peygamber’i sadece Kur’an vahyinde dikkate almakla sorumlu olması B) Kur’an’ın insanüstü ya da ütopik/hayali kurallar olmadığını ve inananların da aynı şeyi yapabileceklerini belirtmiş olması C) Hz. Peygamber’den sonra müminlerin, aynı şekilde âlimlere uymak zorunda olması ... Devamını Oku »

Hendek savaşı sonrası namaz emri

Hz Muhammed ve Hendek savaşı “Allah Resûlü Hendek Savaşı sonrasında ashabindan ikindi namazlarını Kureyza yurdunda kılmalarını istedi. Ancak bazıları namazı yolda bazıları ise Kureyza yurdunda kıldılar. Olay Hz. Peygamber’e (s.a.v) söylendiğinde her iki gruba da bir şey demedi.” Yukarıda söz edilen olaydan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Sahabilerin bu şekilde davranmaları Allah Resûlü’nü doğru anlayıp tabi olma arzularından kaynaklanmıştır. B) Allah ... Devamını Oku »

Ağaçların Önemi ile ilgili Atasözü ve Özdeyiş

Ağaçların Önemi ile ilgili Atasözü ve Özdeyiş ve Anlamları Ağaçtan maşa,abdaldan paşa olmaz. Bazı insanlar,beceriksiz olan insanlar kendilerine verilen büyük işleri yapamaz üstesindende gelemezler.Kendilerini aşan yapamayacakları görevler verilmemelidir butür kişilere. Yeteneği olmayanlara yapamayacağı görev verilmemelidir. Yemişsiz ağaca taş atmazlar. Sıradan,bilgisi olmayan,cahillerle hiç kimse uğraşmaz . Bilgi saçan,yetenekli,hünerli kişilerle, başarılı kişilere karışılmaktadır. Meyve veren ağaç taşlanır. Bilgili insana,etrafına ilim yayanlar genel ... Devamını Oku »