Tahiyyat okunuşu ve anlamıBu Yazımızda ettehiyyatü duası arapça Konusunu ele alacağız

Tahiyat Namazın ilk iki rekat ve son rekatta oturuş anında okunmaktadır.Allah cc ve Peygamberimiz Hz Muhammed sav arasında geçen konuşma olmuştur.

ETTEHİYYATU DUASI OKUNUŞU:
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATU DUASI ANLAMI:
Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Sponsorlu Baglantılar


Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.