Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Süreci Hakkında Ansiklopedilerden Bilgi EdininizTürklerin İslamiyeti Kabul Etme Süreci Nasıl Olmuştur?

İlk Türk Devleti ve Türk devletlerinin yapmış olduğu hizmetler oldukça fazla ve manadar olmuştur. işte sizler için hazırlamış olduğumuz yazı.

Bir toplumun sahip olduğu dini; sanatını,geleceğini, giyim kuşamını, ahlak yapısını, zevklerini, dilini ve ortak amaçlarını etkilemektedir.Bu nedenle din değiştirmek hayli zordur.8 yy. birlikte 12.yy arasında Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamış,bu nedenle tarihçiler Türk tarihinin Islamiyet öncesi ve sonrası bi şekilde iki bölümde incelemişlerdir.

Türk-Arap mücadeleleri Abbasiler döneminde şiddetini kaybetti.Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas savaşı Karluk Türklerinin Müslümanların yanında mekan almasından dolayı Abbasilerin üstünlüğü birlikte sonuçlandı.Bu savaştan sonraları Türk-Arap ilişkileri müspet yönde gelişti.Bu hadise Orta Asyanın kaderini değiştirirken,Türklerin Islamiyeti kabul etmelerinde de etken oldu.Talas savaşında Çinlilere karşı Arapların yanında mekan alan Karluklar on.yydan itibaren kalabalık gruplar halinde Islamiyeti kabul ettiler.

TÜRKLERIN ISLAMIYETI KABUL ETME NEDENLERİ

Türkler on.yy başlarından itibaren büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.Bunda Türklerin Islam öncesi inanışları birlikte Islamiyet arasında büyük benzerliklerin bulunması etken olmuştur.

TÜRKLERI ISLAMIYETE GIRMEYE TEŞVIK EDEN FAKTÖRLER

1-Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti.Islamiyet de bir hoşgörü diniydi.

2-Eski Türk dini birlikte Islamiyet arasındaki benzerlik:

a-Tek tanrı inancı
b-Ahiret inancı
c-Hac ve kurban ibadetlerine eşdeğer ibadetlerin varlığı

3-Sosyolojik etmenler,aile kavramına verilen ehemmiyet,namus,temizliğe verilen ehemmiyet Islamiyetteki cihat ve gaza anlayışı birlikte Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesinin benzerlik göstermesi.

4-Ekonomik ve sebepler,eski Türk toplumunda sosyal sınıflar yoktu.Islam dininde de böyle 1 ayrımın yapılmaması,dolayısıyla bütün 2 düşüncede de halkın refah ve mutluluğunun gözetilmesi bulunur.

5-Siyasi ve askeri tercih

ilk müslüman Türk Devleti Karahanlılar ve kurucusu olan Bilge kul Kadir Han.

KARAHANLILAR(840-1212)

Karluk,yağma,çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur.Ilk Müslüman Türk devletidir.
Kurucusu Bilge Kül Kadir Handır.
Başkent Balasagundur.
Korucular Karahan ünvanını kullandığı için devlete Karahanlılar adı verilmiştir.

Karahanlılar ilk Türk islam devleti olarak tarihe adını böylece yazdırmış oldu.

Sponsorlu Baglantılar


Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.