Yardımlaşmak ile ilgili Hadisi ŞerifYardımlaşmak ile ilgili Peygamberimizden hadisi şerif

İbn Ebi Hadrad el-Eslemî anlatıyor: Ömer b. el-Hattâb döneminde Medine’ye geldim. Hacca niyetlendim. Mekke’ye vardığımda şöyle dedim: “Allahım! Bana, Peygamber’in ashabından, Peygamber’in onu,onun da Peygamber’i (sallallahu aleyhi vesellem) sevdiği bir adam gönder.” O esnada, eşek üzerinde siyah bir genç gördüm. Üzerinde bir ihtiyar olan eşeğe bağlı bir deveyi çekiyordu. Siyah gence: “Ey oğul! Bu ihtiyar kim?”
diye sorunca genç dedi ki: “Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından Muhammed b. Mesleme el-Ensarî’dir.” En iyi şekilde onlara yoldaş, en iyi şekilde de konukları oldum. Yolculuğumuzda bir gün iyilik ve
kötülükten bahsettik. Muhammed b. Mesleme anlattı:
Bir gün Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanındaydık, Hassân b. Sâbit’e:
“Cahiliye şiirinden bir kaside oku! Yüce Allah Cahiliye şiiri ve hikâyesindeki
kötülüğü senden aldı” buyurdu. A’şa nın, Alkame b. Ulâsa’yı hicveden
“Alkame, sen yayı ve yaycıyı parçalayan Amir’in dengi değilsin”
kasidesini okudu. Birçok yerde Alkame’yi hicvetmiştir. Resûlullah (sallalahu
aleyhi vesellem): “Ey Hassân! Bundan sonra bu kasideyi okuma” buyurdu.
(Hassân:) “Yâ Resûlallah! Beni Kayser’in yanında ikamet eden bir
müşrikten mi menediyorsun?” diye sorunca Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)
şöyle buyurdu: “Ey Hassân! İnsanlardan, insanlara en çok şükredenler
Allah’a en çok şükredenlerdir. Kayser beni Ebû Süfyan b. Harb’e sordu.
Değerimi düşüren şeyler söyledi. Beni buna (Alkame’ye) sordu. Bu ise güzel
sözler söyledi.”
Resûlullah (salllahu aleyhi vesellem) bundan dolayı ona teşekür etmiştir.

Sponsorlu Baglantılar


Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.